Odpowiedź na zarzuty wobec Vassuli Ryden i książki "Prawdziwe Życie w Bogu"

Tuż przed przyjazdem Vassuli Ryden do Polski – w marcu 1994, a następnie w 1996 roku – rozpoczęły się gwałtowne ataki na nią samą i na jej dzieło «Prawdziwe Życie w Bogu». Wysuwanie pod adresem jej pism przeróżnych zarzutów trwa do dnia dzisiejszego w prasie i radiu, w publicznych wystąpieniach wielu osób. Analiza tych zarzutów obnaża najczęściej u atakujących ją: nieznajomość Pisma świętego, nauczania Kościoła i Papieża, pism mistycznych, a przede wszystkim – samych pism Vassuli.

Dla udzielenia pomocy tym, którzy chcieliby dociec prawdy i czują się nieco zagubieni Wydawnictwo "Vox Domini" zdecydowało się na ponowne opublikowanie odpowiedzi na powracające od lat "argumenty" przeciw Vassuli i jej pismom oraz uzupełnienie ich o wszelkie aktualnie publikowane wypowiedzi. Prezentowana tu lista doskonale ilustruje stwierdzenie ks. prof. René Laurentina: "Vassula jest najbardziej atakowaną wizjonerką, jaką znam..."

Na zarzuty udzielają odpowiedzi między innymi: ks. dr Michał Kaszowski, wykładowca teologii dogmatycznej; ks. prof. René Laurentin, mariolog; ks. abp Franjo Franić, wykładowca teologii dogmatycznej; prof. Patrick de Laubier, socjolog; o. Robert Faricy, profesor duchowości; o. Ljudević Rupcić, wykładowca egzegezy w Szwajcarii i inni.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo"Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]