Serce Jezusa i Maryi


"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7)
 «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 9-10 (84-85) 2002

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyTYLKO ONI ROZPOZNALI TEN ZNAK...

Mędrcy ze Wschodu nie posiadali niczego, co mogłoby ich umocnić w prawdzie. Niczego nadprzyrodzonego... Tylko obliczenia astronomiczne oraz własne przemyślenia, które udoskonaliła nieskazitelność ich życia.

A jednak wierzyli. Wierzyli wszystkiemu: wierzyli nauce, wierzyli sumieniu, wierzyli dobroci Bożej. Dzięki wiedzy zawierzyli też znakowi gwiazdy – tej nowej, która mogła być tylko oczekiwaną od wieków przez ludzkość: Mesjaszem. W sumieniu usłyszeli i uwierzyli wewnętrznemu głosowi, który – jako niebiański głos – pouczał ich: To jest gwiazda zwiastująca przyjście Mesjasza. Wierząc dobroci ufali, że Bóg ich nie zdradzi. Ich intencja była prawa, dlatego sądzili, że Bóg na różne sposoby będzie im pomagał dotrzeć do celu.

I udało im się. Tylko oni, spośród bardzo wielu badających znaki, zrozumieli ten znak. Jedynie oni bowiem mieli w duszy dręczące pragnienie poznania słów Bożych i szlachetny zamiar natychmiastowego oddania samemu Bogu czci i chwały. Nie szukają własnej korzyści. Wprost przeciwnie. Idą na spotkanie, narażając się na zmęczenie i wydatki. Nie proszą w zamian za to o nic, co ludzkie. Proszą tylko, żeby Bóg pamiętał o nich i zapewnił im wieczne zbawienie.

Ponieważ nie szukali żadnej przyszłej ludzkiej zapłaty, dlatego – udając się w podróż – nie mieli żadnych ludzkich oczekiwań. Wy poddalibyście się tysiącom obaw: Jak odbędę podobną podróż, w obcym kraju i pośród ludzi mówiących innym językiem? Czy mi uwierzą? A może wtrącą mnie do więzienia jako szpiega? Jakiej pomocy mi udzielą w przejściu przez pustynie, rzeki i góry? A upał? A wiatry na płaskowyżach? A stałe gorączki pojawiające się w strefach bagiennych? A wezbrane deszczem rzeki? A odmienne pożywienie? A obcy język? A... a... a... Tak wy rozumujecie. Oni tak nie myśleli. Powiedzieli ze szczerą i świętą śmiałością: Ty, o Boże, czytasz w naszych sercach i widzisz, do jakiego celu dążymy. Oddajemy się ufnie w Twe ręce. Daj nam nadludzką radość adorowania Twojej Drugiej Osoby, która stała się Ciałem dla zbawienia świata.

Gwiazda prowadzi ich z północy, ze wschodu i z południa i – dzięki cudowi Bożemu – idzie przed wszystkimi trzema do jednego punktu. W nim, po przebyciu tak wielu mil, gromadzi ich dzięki drugiemu cudowi. Dzięki nowemu cudowi udziela im, wyprzedzając mądrość Pięćdziesiątnicy, daru wzajemnego rozumienia się, tak jak jest w Raju, gdzie mówi się jednym językiem – Bożym.

Przybywszy przed ubogi dom w najnędzniejszej mieścinie Judei, nie potrząsnęli głowami, mówiąc: Niemożliwe, lecz zgięli plecy i kolana, a zwłaszcza serca, i oddali cześć. Tam, za tymi biednymi murami betlejemskiego domku, jest Bóg. Tego Boga zawsze wzywali, ale nigdy nie ośmielili się spodziewać, że będą Go mogli, choćby niewyraźnie, ujrzeć.                 

(Z "Poematu Boga-Człowieka", Księga I,57)

  

W NUMERZE 9-10/2002 m. in.:

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

 

Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 listopada 2002

Drogie dzieci!  dziś znowu wzywam was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca na Boga, drogie dzieci, poprzez spowiedź świętą i przygotujcie wasze dusze, aby mały Jezus mógł zrodzić się na nowo w waszych sercach. Pozwólcie mu przemienić was i poprowadzić was drogą pokoju i radości. Drogie dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Szczególnie teraz, w tym czasie łaski niech wasze serca żarliwie pragną modlitwy. Jestem blisko was i oręduję za wami wszystkimi u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]