Serce Jezusa i Maryi"Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." (Hbr 4,7) «GŁOS PANA» – Pismo ewangelizacyjne nr 1 (46) 1999

http://www.voxdomini.com.pl sklep@voxdomini.com.pl

ISSN 1232-7492
Mapa witrynyWitamy
w nowym roku!

     Witamy naszych wiernych Czytelników oraz tych, którzy po raz pierwszy sięgają po nasze pismo! Przypominamy i wyjaśniamy, że ukazuje się ono 10 razy w roku, w nieregularnych odstępach czasowych. Nie jest to więc miesięcznik. Nie zamierzamy zastępować żadnego pisma ani z żadnym nie konkurujemy. Staramy się towarzyszyć Wam poprzez treści zbliżające do Boga i do Matki Najświętszej, pomagające w duchowym wzroście. Dlatego:

      Przybliżamy wiarygodne zjawiska mistyczne, dokonujące sie na naszych oczach...

      Przypominamy dawne Boże przesłania, które nic nie straciły z aktualności...

      Przedstawiamy zasady rozeznawania zjawisk nadprzyrodzonych...

      Zatrzymujemy się nad słowami Ojca Świętego Jana Pawła II...

      Ukazujemy wzór życia świętych i błogosławionych...

      Prezentujemy regularnie nowe książki i kasety...

     Dajemy pierwszeństwo treściom, budzącym miłość do Eucharystii, Maryi i Papieża.

Życzymy Wam wszystkim owocnej lektury!

Modlitwa Jana Pawła II na trzeci rok przygotowania Rys. s. Eugenii Ravasiodo Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

TOBIE, OJCZE,
WIECZNA CHWAŁA!

     Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze! Błogosławiony bądź, o Panie, bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu pochyliłeś się nad nędzą człowieka i dałeś nam Jezusa, Syna Swego, zrodzonego z Niewiasty, jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.
     Dzięki Ci, dobry Ojcze, za dar Roku Jubileuszowego; spraw, aby stał się czasem łaski i wielkiego powrotu do rodzinnego domu, gdzie Ty, pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów, by objąć ich uściskiem pojednania i zaprosić do Swego stołu odzianych w szatę odzyskanej godności.
     Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
     Ojcze najłaskawszy, rozpal w Roku Świętym żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi: uczniowie Chrystusa niech szerzą sprawiedliwość i pokój, głoszą ubogim Dobrą Nowinę, a maluczkich i odepchniętych niech Matka Kościół ogarnie swą szczególną miłością.
     Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
     Ojcze sprawiedliwy, niech Wielki Jubileusz stanie się czasem sprzyjającym, aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa, i w pełnym poddaniu się Twojej woli; aby łamiąc wspólnie chleb i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha, poznali wartość jedności braterskiej.
     Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
     Ojcze, bogaty w miłosierdzie, niech święty Jubileusz będzie czasem otwarcia serc, dialogu i spotkania z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa i z wyznawcami innych religii; w Twej nieogarnionej miłości okaż światu nieskończone miłosierdzie.
     Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
     Boże, Ojcze wszechmogący, spraw, aby wszystkie Twe dzieci doświadczyły, że na drodze do Ciebie, ostatecznego celu człowieka, towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja, Ikona czystej miłości, przez Ciebie wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła.
     Tobie, Ojcze, wieczna chwała!
     Tobie, Ojcze życia, Początku bez początku, Tobie, najwyższe Dobro i wieczna Światłości, z Synem i Duchem Świętym cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie po wszystkie wieki wieków. Amen.

W NUMERZE 1/99 M. IN.:

  O życiu św. Ambrożego
Podróż Vassuli do USA (1)
Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Ojca Pio
O tym, jak uzyskać odpust jubileuszowy w Roku 2000...
Program najdłuższej wizyty Ojca Świętego w Polsce w 1999 roku
Wyznanie wiary Pawła VI

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju
i dla świata z 25 stycznia 1999

     Drogie dzieci! Zapraszam was na nowo do modlitwy. Nie macie usprawiedliwienia, że musicie pracować więcej, bo natura śpi jeszcze głębokim snem. Otwórzcie się w czasie modlitwy. Odnówcie modlitwę w waszych rodzinach. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach, czytajcie je, rozmyślajcie nad nim i uczcie się, jak Bóg kocha Swój lud. Jego miłość ujawnia się także dziś, gdyż On wysyła Mnie, żebym was zaprosiła na drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Pełna wersja pisma drukiem w prenumeracie pocztowej

Powrót do strony głównej Wydawnictwa "Vox Domini"

Powrót do początku tej strony

Archiwum pisma "Vox Domini"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]