Bibliografia

OPRACOWANIA TEOLOGICZNE I ARTYKUŁY NA TEMAT KSIĄŻKI “PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU” ORAZ VASSULI RYDEN do roku 1998

*

CZASOPISMA POŚWIĘCONE W CAŁOŚCI LUB DUŻEJ CZĘŚCI MISJI VASSULI I ORĘDZIOM “PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU”

W języku angielskim:

W języku polskim: VOX DOMINI (4 numery rocznie)

Adres: “Vox Domini” 43-190 Mikołów skr. poczt. 72; Tel: 0322584228.

e-mail: sklep@voxdomini.com.pl

 

Publikacje na temat Vassuli Ryden w kanadyjskim piśmie: INFORMATEUR CATHOLIQUE Adres: C.P. 330, Chertsey, JOK 3K0 Kanada.

*

W JĘZYKU POLSKIM UKAZAŁY SIĘ:

1. Vassula Ryden – Prawdziwe Życie w Bogu. Spotkania z Jezusem (Zeszyty 1-110).

2. «Idź od narodu do narodu ogłaszać Moje Słowa...» Wizyta Vassuli w Polsce 24-27 marca 1994 (wydanie 2), Katowice 1995 – nakład wyczerpany

3. «Wasze modlitwy mogą zmienić świat». Prawdziwe Życie w Bogu. Modlitewnik (wydanie 3), Katowice 1998.

4. René Laurentin – Jak rozpoznać znak dany przez Boga? Odpowiedź na zarzuty wobec Vassuli Ryden, Katowice 1996 - nakład wyczerpany

5. Pieśń Oblubieńca

6. Pismo “Vox Domini” (od czerwca 1994 do grudnia 2008: 118 numerów, wiele artykułów jest poświęconych misji Vassuli i najnowszym wydarzeniom).


k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]