25 stycznia 2007 r.


Eminencjo / Ekscelencjo

Kongregacja Nauki Wiary stale otrzymuje prośby o wyjaśnienie w związku z pismami i działalnością Pani Vassuli Ryden. Prośby te dotyczą w szczególności znaczenia Noty z dnia 6. października 1995 r. oraz kryteriów, jakimi ma się kierować Kościół lokalny w ocenie, czy pisma Pani Vassuli Ryden właściwie mogą być rozpowszechniane.

W związku z tym, Kongregacja pragnie oświadczyć co następuje:

1) Nota z 1995 r. pozostaje w mocy jako ocena doktrynalna badanych pism (por. Załącznik 1).
2) Jednak Pani Vassula Ryden, po dialogu przeprowadzonym z Kongregacją Nauki Wiary, przedstawiła wyjaśnienia dotyczące niektórych problematycznych kwestii w jej pismach i natury jej pism, które są przedstawione nie jako objawienie o charakterze nadprzyrodzonym, lecz raczej jako owoc jej prywatnych przemyśleń (por. Załącznik 2: List z dnia 4 kwietnia 2002 r., opublikowany w tomie 10 Prawdziwego Życia w Bogu). Stąd, z normatywnego punktu widzenia, stosownie do wspomnianych wyjaśnień, w każdym przypadku wymagany jest rozważny osąd pod kątem realnej możliwości, aby wierni czytali pisma w świetle wspomnianych wyjaśnień.
3) Wreszcie, pozostaje rzeczą niestosowną, aby Katolicy uczestniczyli w spotkaniach grup modlitewnych założonych przez Panią Ryden. Jeśli chodzi o spotkania ekumeniczne, wierni powinni stosować się do norm Dyrektorium Ekumenicznego, Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony: 215, 223 § 2 oraz 383 § 3) i Ordynariuszy Diecezjalnych.

Z podziękowaniem za uwagę i z wyrazami szacunku,
szczerze oddany w Chrystusie,

William Kardynał LEVADA
Prefekt


Otrzymują:
Kardynałowie, arcybiskupi i biskupi,
przewodniczący Konferencji Episkopatów

WAŻNE! Odpowiedź Vassuli na list kard. Levady
 

k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Najnowsze wyjaśnienia z Kongregacją Nauki Wiary (pdf)
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]