Arabian

  Bulgarian
  Chinese

  Czech

  Danske
  Deutsch
  English

  Espańol
  Faroese

  Filipino
  Français
  Greek
  Indonesian
  Italiano
  Japanese

  Magyar

  Nederlands
  Portuguęs
  Russian
  

  DYSTRYBUTORZY


PRZESZUKIWANIE


LINKI


         

Na tej stronie znajdują się wiadomości o orędziach, które Vassula Rydén otrzymuje od Boga i które przekazuje światu od 1985 roku.

Wszystkie Orędzia on line (Zeszyty 1-110)

Oświadczenie

   
«Moja Vassulo, Moje Słowo jest jak lampa świecąca i rzucająca promienie, aby każda dusza mogła Mnie widzieć. Odczuwaj Mnie i powracaj do Mnie, widzisz? Pragnę odrzucić ciemność, przytłaczającą ten świat. Nie daję wam Mojego Światła po to, abyście umieścili Je pod waszymi łóżkami, lecz na świeczniku.» (Jezus - 28 sierpnia 1989)

WYBÓR ORĘDZI

Dodatkowe, obszerne informacje o misji Vassuli można
otrzymać łącząc się z
tą witryną, znajdującą się w Polsce

 

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
a informacje o Vassuli i o Prawdziwym Życiu w Bogu

Kardynał RATZINGER
«Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma»

NOTYFIKACJA
Odpowiedź polskiego Stowarzyszenia Prawdziwego Życia w Bogu na Notę

NOWOŚĆ!

WYJAŚNIENIA Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY

BIBLIOGRAFIA
Książki opublikowane w wielu językach (połączenie z witryną zagraniczną)

PRZESZUKIWANIE
witryny

TEOLODZY O VASSULI
i jej pismach Prawdziwe Życie w Bogu

LINKI
Linki do kilku innych stron

TEKST
wszystkich Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu"

PROŚBA VASSULI o modlitwę

           

VASSULA A TSUNAMI

(prorocka zapowiedź i wyjaśnienie)

Vassula a 11 WRZEŚNIA 2001 (prorocze orędzie)

Biskup TERRA
Ważna wypowiedź w czasie spotkania modlitewnego w Brazylii

Ojciec Emiliano TARDIF
mówi o Vassuli i Prawdziwym Życiu w Bogu

DONIESIENIA
O podróżach Vassuli po krajach świata

PISMO
Informacje i ilustracje dotyczące szczególnego pisma rękopisu Orędzi

DYSTRYBUTORZY
orędzi, książek, pism i kaset

OŚWIADCZENIE O. M. O'CARROLLA
o stałym poparciu dla Vassuli

CZASOPISMA
o pismach Vassuli i jej misji

NOWE SPOTKANIA

zapowiedzi

           
INDEKS TEMATYCZNY "Prawdziwego Życia w Bogu" (wersja skompresowana)

INDEKS TEMATYCZNY "Prawdziwego Życia w Bogu"

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
Medytacja w oparciu o Prawdziwe Życie w Bogu

TRZY MODLITWY
które poleca nam odmawiać Jezus

Data WIELKANOCY
Jezus prosi o ujednolicenie daty Wielkanocy

WPROWADZENIE
Wprowadzenie do Orędzi

INFORMACJE
Kilka słów o Vassuli i jej misji

ZDJĘCIA
Kilka zdjęć Vassuli

Ks. René LAURENTIN
odpowiada na zarzuty i krytykę pod adresem Vassuli i pism Prawdziwe Życie w Bogu

CHRONOLOGIA
najważniejszych spotkań z Vassulą

Vassula przeżywa MĘKĘ JEZUSA


Vassula Rydén jest z pochodzenia Greczynką. Większą część swego życia spędziła w krajach Trzeciego Świata. Kiedy te wydarzenia się zaczęły była znana jako malarka i mistrzyni tenisa. Jej małżonek, Szwed, zajmował ważne stanowisko, pracując w międzynarodowej organizacji. Grafik jej zajęć nie pozostawiał miejsca ani dla aniołów, ani dla religii. Kiedy jednak jej ołówek w tajemniczy sposób narysował serce, z którego wyrastała róża i kiedy jej ręka została łagodnie ujęta i poprowadzona, żeby napisać pięknym smukłym pismem orędzie: «Ja jestem twoim aniołem stróżem i nazywam się Daniel», jej życie odmieniło się na zawsze.

Od 1985 roku do dziś otrzymuje niezwykłe orędzia. Obecnie zapisała już ponad 110 zeszytów. Otrzymuje dyktanda drogą wewnętrznego słyszenia, potem pisze je pismem pełnym dostojeństwa, odmiennym od swego normalnego charakteru pisma (zobacz to pismo) podczas gdy pozwala, by jej dłonią kierowała ponadnaturalna siła. Głębokie odczucie pełni i pokoju, jakie przynosi jej ta łaska ujawnia się z oczywistością w jej postawie i głosie. Posłuszna prośbie Pana przemierza świat za cenę wielkich osobistych ofiar, żeby dzielić się swym doświadczeniem i orędziami. Nie przyjmuje żadnego wynagrodzenia z racji praw autorskich lub jakichkolwiek innych. Jej wieloletni doradca duchowy, ojciec Michael O’Carroll CSSp, jest teologiem renomowanym i członkiem Papieskiej Akademii Maryjnej.

Dziesiątki tysięcy osób na pięciu kontynentach zostało głęboko poruszonych tymi orędziami. Liczni biskupi, kapłani, teolodzy, bibliści wierzą w autentyczność doświadczenia Vassuli oraz przekazywanych jej orędzi. Wierzą w to, że to sam Bóg – poprzez nią – zwraca się rzeczywiście do każdego z nas, niezależnie od tego, jakie są nasze przekonania religijne w tej chwili, gdy ludzkość rozpaczliwie potrzebuje bezpośredniej interwencji Boga.


Pytania lub uwagi dotyczące tej strony: Ewa Bromboszcz

Arabic
Bulgarian
Chinese
Czech
Danish
Dutch
English
Filippino
 

 

Faroese
French
German
Greek
Hungarian
Indonesian
Italian
Japanese
 

 

Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish

 

Vassula Ryden nie ponosi odpowiedzialności za błędy tłumaczenia

oraz za zmiany, jakie mogły zostać przypadkowo i nieświadomie

dokonane przez tłumaczy lub wydawców.

W każdym przypadku wątpliwości lub trudności,

należy odnosić się więc do opublikowanej wersji rękopisowej Orędzi - stanowiącej oryginał, w języku angielskim (wyd. TRINITAS, USA).