WIDOKÓWKI z religijnymi cytatami


 

 

      WSZYSTKIE WIDOKÓWKI DOSTĘPNE

W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Bądźcie jak kwiaty zwrócone do słońca. Pozwólcie moim ciepłym promieniom ożywić waszą świętość, czystość, doskonałość i miłość. Zawsze wypełniajcie Moje Przykazania, miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję...» (29.07.1988)
«Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś i mówię ci, że już ci wybaczyłem, bo żaden człowiek nie kocha cię bardziej niż Ja...» (22.01.1990)
«Jeśli pragniecie wzrastać w Mojej Miłości, wyjdźcie z letargu i porzućcie modlitwy wypowiadane jedynie wargami. Pragnąć Mnie, waszego Pana, to znaczy trwać na nieustannej modlitwie...» (2.10.1989)
«Stańcie się jak zwierciadła, odbijające Moją Świętość i Czystość. Niech świat widzi, że jesteście Moi, że jesteście dziećmi Miłości; gdzie bowiem jest Duch Pana, tam jest Świętość i Miłość, Światłość i Czystość...» (10.01.1989)
«Nie jesteście sierotami, macie Ojca Niebieskiego, kochającego was nieskończenie, a Imię Jego jest jak mirra rozlewana, aby was namaścić i pobłogosławić...» (22.01.1990)
«Kocham tych, którzy upadają i przychodzą do Mnie, prosząc o wybaczenie. Nigdy ich nie odrzucę, nawet jeśli upadną tysiące razy. Wybaczę i obmyję ich z grzechów w mojej Krwi...» (30.01.1987)
«Powiedz tylko: "Przyjdź, Panie!", a Ja przybiegnę do ciebie, Moje dziecko. Dniem i nocą wyczekuję twego oddania Mi siebie, nie odkładaj go na później...» (10.07.1992)
«Przyjmijcie Mnie do waszych serc. Znam wasze potrzeby, znam wasze słabości. Wasze dusze potrzebują Mnie i nie wejdziecie do Raju inaczej jak tylko przeze Mnie. Dlaczego pozwalacie, aby wasze dusze wpadały w sidła Mojego nieprzyjaciela?» (17.04.1988)
«Nigdy Mnie nie zmęczy przebaczanie, bo jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia, pełnym litości dla słabego. Moje Serce jest Święte: jest bezmiarem przebaczenia...» (30.01.1987)
«Nie mów: "Wokół mnie jest tylko ciemność". Ja jestem tuż obok ciebie, aby cię z niej wyprowadzić...» (10.07.1992)
«Od początku czasów, od czasu, kiedy na ziemi został stworzony człowiek, w Niebie jest przygotowane mieszkanie dla ciebie... Nie zasmucaj Mnie widokiem twego mieszkania pustego na wieczność...» (22.01.1990)
«Módlcie się, rozmawiajcie ze Mną, nie wahajcie się! Gorąco was wyczekuję... Moja Miłość jest tak wielka, że Ja, Święty Świętych, Odwieczny Władca całego stworzenia, zniżam się, by was dosięgnąć i uzdrowić z waszych słabości...» (21.11.1988)
«Przychodzę boso i proszę jak żebrak o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie... Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce. Kiedy do Mnie powrócisz?» (22.01.1990)
«Gdy jesteście słabi, Moja Siła was podtrzymuje. Gdy jesteście zagubieni, Ja jestem z wami, aby pokazać wam Drogę...» (2.02.1987)
«Kocham Cię, Jezu, Ty jesteś moją radością, moim oddechem, moim odpoczynkiem, moim spojrzeniem, moim uśmiechem...» (31.05.1987)

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [pismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]