Maria Valtorta
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE ORAZ O MATCE BOŻEJ


objętość: 384 strony (format: 145 x 205 mm)
"Rozważania różańcowe" to książka składająca się z dwóch części, zawartych w jednej książce.

Pierwsza zawiera 20 wizji wybranych z "Poematu Boga-Człowieka", stanowiącego zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Wizje różańcowe są więc zaledwie okruchem z ogromnego dzieła. W części drugiej opublikowano ponad 50 dyktand otrzymanych przez M. Valtortę. Dotyczą postaci, przymiotów, misji Matki Najświętszej.

Uwaga! NIGDY DOTĄD JESZCZE NIE PUBLIKOWANE - nie znajdują się więc w żadnej innej książce naszego wydawnictwa.

SPIS TREŚCI TEJ CZĘŚCI:

Rozważania o Maryi

     Zdrowaś Maryjo................................................................ 199

     Łaski pełna........................................................................ 201

     Pan jest z Tobą.................................................................. 204

     Błogosławionaś między niewiastami................................. 207

     Błogosławiony owoc żywota Twojego.............................. 211

     Teraz i w godzinie śmierci................................................ 214

     Maryja ewangelizowała uśmiechem.................................. 216

     Kontemplować Maryję...................................................... 217

     Cała piękna....................................................................... 220

     Miasto Dawida.................................................................. 224

     Z Nazaretu do Betlejem..................................................... 227

     Znak światłości.................................................................. 230

     Miłować Maryję................................................................ 238

     «A Jego ojciec i Matka dziwili się...» (Łk 2,33)................ 240

     «Któż jest Moją Matką?» (Mt 12,48)................................. 242

     Moje Dzieciątko................................................................ 245

     «Mamo!» – «Synu!»......................................................... 249

     «Niewiasto, oto syn Twój!» (J 19,26)................................ 252

     Drugi pocałunek Ducha.................................................... 256

     Wspomnienie w bólu o radości Bożego Narodzenia......... 258

     Nazywajcie Mnie „Mamą”!............................................... 261

     «Niewiasto, cóż nam odtąd do Siebie?» (J 2,4)................. 264

     «Nowa Ewa była we wszystkim posłuszna Bogu»............ 267

     «Ja, Maryja, miałam udział w odkupieniu niewiasty dzięki Memu Boskiemu macierzyństwu...»....................... 273

     Maryja może być nazwana drugorodną Córką Ojca.......... 277

     «Będąc bez skazy, nie została nigdy pozbawiona wspomnienia Boga...»....................................................... 279

     «Jej dusza ukazuje się piękna i nieskalana, jaką była w zamyśle Ojca...»............................................. 282


Zamów w sklepie: http://www.voxdomini.com.pl/sklep


W sprzedaży także: nagrania modlitwy różańcowej, prowadzonej przez Magdę Buczek, założycielkę "Podwórkowych Kół Różańcowych".

Chcesz wiedzieć więcej o Marii Valtorcie? Zajrzyj koniecznie do archiwum pisma Vox Domini.

Książki, które na pewno WARTO PRZECZYTAĆ:

CIEKAWE RECENZJE!  Zajrzyj tutaj...


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [wykaz książek] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]