Maria Valtorta


KTO PRZYCHODZI DO MNIE, NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ...

Boże pouczenia o Eucharystii, łasce, ofierze i świętości


tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z włoskiego)
ISBN: 83-86092-81-5
objętość: 176 stron (format: 142 x 204 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, klejenie
 


ZAMÓW W NASZYM SKLEPIE


 

    Książka "Kto przychodzi do Mnie nie będzie pragnął..." to fragmenty z innych pism Marii Valtorty, przygotowane do druku z myślą o Roku Eucharystii, które dotąd nie były publikowane w żadnej innej książce. Uzupełnia je tekst "Godziny Świętej" oraz wizja Ostatniej Wieczerzy (poniżej cały spis treści).

Uwaga!

Teksty NIGDY DOTĄD JESZCZE NIE PUBLIKOWANE

nie znajdują się więc w żadnej innej książce naszego wydawnictwa.
 

SŁOWO O AUTORCE:
     Maria Valtorta (1897-1961), była obdarzona niezwykłym talentem literackim. Jej dobrze zapowiadającą się przyszłość przerwał tragiczny wypadek: została napadnięta i uderzona łomem. Jej życie stało się pasmem cierpień, poświęciła się jednak bez reszty miłosierdziu Bożemu jako ofiara wynagradzająca. Znosiła coraz większe cierpienia aż do paraliżu i wyłączenia z życia czynnego. Została jednak obdarowana nadzwyczajną łaską: Jezus ukazywał jej Swe życie i nauczanie, zawarte w wielotomowym dziele pt. "Poemat Boga-Człowieka".

    Wizje te cechuje niezrównana głębia i wierność Ewangelii oraz ogromna plastyczność opisu. Czytelnik oddający się tej lekturze ma wrażenie uczestniczenia w ewangelicznych scenach i wydarzeniach z życia Chrystusa, Jego Matki i apostołów, coraz lepiej pojmuje Jego nauczanie i dzieło odkupienia. Autorka, która nigdy nie była w Ziemi Świętej, opisuje z wielkim realizmem szczegóły krajobrazów, miejscowości i ich zabudowę, dzielące je odległości, przedstawia zwyczaje panujące w Palestynie.
     W sposób niezrównany przedstawiona jest w jej dziele postać Matki Najświętszej - kochającej i najwierniejszej uczennicy Syna. Znany włoski teolog, o. Gabriel M. Roschini, ekspert Soboru Watykańskiego w dziedzinie mariologii napisał: "Żadne inne pismo maryjne ani nawet suma tego wszystkiego, co przeczytałem i przestudiowałem, nie była w stanie dać mi tak jasnego, tak żywego i także całościowego, tak świetlistego i fascynującego, a jednocześnie prostego i najwyższego pojęcia o Maryi, arcydziele Boga, jakie dały mi dzieła Valtorty. Pomiędzy Świętą Dziewicą przedstawianą przeze mnie i moich kolegów mariologów a Świętą Dziewicą ukazaną przez Valtortę, jest taki sam kontrast, jaki istnieje pomiędzy 'papierową' Madonną a żywą Maryją Dziewicą; jak pomiędzy Dziewicą o rysach mniej lub bardziej wyraźnych a Maryją Dziewicą pod każdym względem w całej swej istocie doskonałą..." (z książki: G. Roschiniego «Dziewica Maryja w pismach M. Valtorty»).

 

   Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawił Papież Pius XII, który poproszony o wydanie opinii, rzekł:  «Opublikujcie to dzieło w formie, w jakiej zostało napisane. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.» (Osservatore Romano, 26.02.1948).

Chcesz wiedzieć więcej o Marii Valtorcie? Zajrzyj koniecznie do archiwum pisma Vox Domini.

Książki, które na pewno WARTO PRZECZYTAĆ:

Zobacz także płyty CD mp3 i CD audio!


SPIS TREŚCI:

Rozszerzyłem ranę mojego Serca posługując się
waszymi zniewagami............................................................. 11
Eucharystia jest Sercem Boga............................................... 13
Łaska jest najwyższym darem............................................... 16
Łaska ożywia ducha.............................................................. 18
Macie Mnie w Eucharystii z Ciałem i Krwią........................... 21
Nie strząsajcie z siebie Krwi Boga ........................................ 23
Wasze dusze umierają wycieńczone z głodu........................... 25
Chcę, abyś żyła tylko Bogiem................................................ 28
Życie miłością – uzdalnia do ofiar.......................................... 31
Aby Duch mógł zstąpić,
trzeba pielęgnować w sobie miłość........................................ 34
Bądźcie doskonali jak mój Ojciec......................................... 36
Dusza-ofiara pociesza mnie,
gdyż zbawia dusze innych ludzi.............................................. 38
Ofiara – balsam ratujący od zepsucia .................................... 40
Potrzebujecie pokarmu dla duszy
– Ja daję wam chleb eucharystyczny...................................... 42
Maryja była doskonałą duszą eucharystyczną ....................... 44
W Eucharystii daję wam moje Serce .................................... 45
Dusza to zbiornik przyjmujący wodę..................................... 46
Tajemnica osiągnięcia świętości ............................................ 49
Maryja – cyborium Boga...................................................... 50
Ofiary dzieci nie są daremne.................................................. 53
Bądźcie doskonali................................................................. 54
Dusze adorujące .................................................................. 61
Daję wam moją Krew przeciw truciźnie Lucyfera.................. 65
Maryja żyła eucharystycznie przez całe swe życie................... 66
Dwa królestwa ducha.......................................................... 67
Dusza owładnięta przez Boga................................................ 69
Ciało i Krew Chrystusa powstały z krwi i mleka Maryi.......... 71
Kościół jest jak wielki ogród................................................. 73
Krew przelana za wszystkich służy tak niewielu...................... 76
Wynagradzać przed Najświętszym Sakramentem.................. 77
Miłosierdzie wobec wszystkich ludzi...................................... 79
Krew Boga-Człowieka przebacza i potępia........................... 81
Boją się śmierci ci, którzy nie znają miłości............................ 82
Dlaczego Eucharystia nie uświęca was tak, jak powinna......... 86
Ostatnia msza....................................................................... 88
Pragnę dusz ukrzyżowanych z miłości.................................... 92
Ten lud Mnie szuka?............................................................. 95
Bądź jak Maryja – czcicielką Boskiego Chleba..................... 99
Bądźcie jak Maryja, mając Mnie w sercu............................ 103
Nie szukacie mistycznego chleba......................................... 104
Bóg stał się hostią dla odkupienia........................................ 109
Jezusowa Godzina Święta................................................... 113
Ostatnia Wieczerza............................................................. 126
Refleksja nad Ostatnią Wieczerzą........................................ 164


[powrót do strony głównej] [powrót do wykazu wszystkich książek] [powrót do wykazu książek M. VALTORTY] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]