«PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU» WYJAŚNIENIA Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY

tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z francuskiego)
ISBN: 83-86092-82-3
objętość: 40 stron (format A4)
 


ZAMÓW W NASZYM SKLEPIE


Całość dotąd nieznanej KORESPONDENCJI VASSULI Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY, której część została najpierw opublikowana w 14 tomie Orędzi. Na prośbę kard. J. Ratzingera ma zostać upubliczniona na całym świecie poprzez niniejszą publikację, początkowo rozpowszechnianą bezpłatnie tylko wśród duchowieństwa. Obecnie można ją sprzedawać także osobom świeckim dla odzyskania części funduszy na kolejny dodruk. 

Kard. Ratzinger:

Decyzja ta powinna upewnić tych czytelników, którzy przeżywali różne rozterki związane z zachętą do ostrożności, kierowaną z różnych stron do czytelników "Prawdziwego Życia w Bogu". Można zarówno czytać, jak i rozpowszechniać te książki.

Kongregacja Nauki Wiary nie przewidziała innej formy rozpowszechnienia wymienionych z nią listów, z powodu tego, iż Vassula jest osobą prawosławną i jako taka nie może podlegać ocenie, tym bardziej publicznej, dokonywanej przez Kongregację w stosunku do autorów katolickich (zob. też: Zasady badania prawowierności nauki), których listy w toku procesu badania i wyjaśniania przez Kongregację, publikowane są najczęściej w "Osservatore Romano".

Inne artykuły o stanowisku kard. Ratzingera wobec pism Vassuli Ryden i Noty:


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]