Orędzia Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata – 2009-2012

 

[1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015]

 

2017

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 września 2017
Drogie dzieci, zachęcam was do wspaniałomyślności w wyrzeczeniu, w poście i modlitwie w intencji wszystkich tych, którzy są doświadczani, a są waszymi braćmi i siostrami. W sposób szczególny proszę was o modlitwę za kapłanów i wszystkie osoby konsekrowane, aby kochali Jezusa jeszcze gorliwiej, aby Duch Święty napełnił ich serca radością, aby dawali świadectwo o Niebie i tajemnicach niebieskich. Wiele dusz jest pogrążonych w grzechu, ponieważ nie ma nikogo, kto by się poświęcał i modlił o ich nawrócenie. Ja jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były napełnione radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 sierpnia 2017
Drogie dzieci, dziś zapraszam was do bycia ludźmi modlitwy. Módlcie się, aż modlitwa stanie się radością dla was i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi pokoju i miłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i chce was oddalić od modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemnym kluczem do spotkania z Bogiem. To dlatego jestem z wami, aby was prowadzić. Nie porzucajcie modlitwy! Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 lipca 2017:
Drogie dzieci! Bądźcie modlitwą i odbiciem miłości Bożej dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań. Dzieci, bądźcie wierni i stanowczy w nawróceniu. Podejmijcie pracę nad sobą, aby świętość waszego życia była autentyczna. Niechaj modlitwa pobudza was do dobra, aby wasze życie na ziemi było przyjemniejsze.
 

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 czerwca 2017 (36 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziś pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wzywam was do otwarcia się na głęboką modlitwę. Drogie dzieci, modlitwa jest sercem wiary i nadziei na życie wieczne. Oto dlaczego módlcie się sercem, aż wasze serce z wdzięcznością zaśpiewa Bogu Stwórcy, który dał wam życie. Ja jestem z wami, drogie dzieci, i przynoszę wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 maja 2017
Drogie dzieci, Najwyższy pozwolił mi zaprosić was na nowo do nawrócenia. Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której jesteście wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie tu na ziemi przemija. Módlcie się, abyście dzięki modlitwie mogli zatęsknić za Niebem i za rzeczami niebieskimi, a wasze serca ujrzą wszystko w inny sposób. Nie jesteście sami. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 kwietnia 2017
Drogie dzieci, kochajcie, módlcie się i świadczcie o mojej obecności wobec wszystkich, którzy są daleko. Przez wasze świadectwo i wasz przykład, będziecie mogli zbliżyć serca, które są oddalone od Boga i Jego łaski. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was, abyście z miłością i odwagą, świadczyli i dodawali otuchy tym wszystkim, którzy są daleko od mojego Niepokalanego Serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 marca 2017

Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was wszystkich do otwarcia waszych serc na miłosierdzie Boga, abyście zaczęli nowe życie poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie się na świętość. Ten czas wiosenny zachęca was do nowego życia, do odnowy – w waszych myślach i w waszych sercach. Oto dlaczego, drogie dzieci, ja jestem z wami, aby wam pomóc, abyście w sposób stanowczy powiedzieli TAK Bogu i Bożym przykazaniom. Nie jesteście sami, ja jestem z wami dzięki łasce, jakiej udziela mi Najwyższy dla was i dla waszych bliskich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 lutego 2017
Drogie dzieci, dziś wzywam was do życia głęboko waszą wiarą i do proszenia w modlitwie Najwyższego, aby ją umocnił, tak, by wichury i burze nie mogły jej złamać. Niechaj korzeniem waszej wiary będzie modlitwa i nadzieja na życie wieczne. Od dziś, drogie dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, kiedy Bóg daje wam łaskę, abyście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia, stali się ludźmi wiary i nadziei czystej i wytrwałej.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 stycznia 2017
Drogie dzieci, dziś zachęcam was do modlitwy o pokój. Pokój w sercach ludzi, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny, on chce was doprowadzićdo buntu przeciw Bogu, przyprowadzić was na nowo do wszystkiego, co jest ludzkie i zniszczyć w waszych sercach wszelkie uczucie wobec Boga i wobec spraw Bożych. Wy, drogie dzieci, módlcie się i walczcie z materializmem, modernizmem i egoizmem, jakie wam świat oferuje. Drogie dzieci, zdecydujcie się na świętość, a Ja, z moim Synem Jezusem, oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2016

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 grudnia 2016
Drogie dzieci! Z wielką radością przynoszę wam dziś mojego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dzieci, otwórzcie wasze serca i bądźcie radośni, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, w rodzinach i na świecie, a wy, drogie dzieci, pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenia i serca zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak otworzycie się na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 listopada 2016

Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi prowadzić was ku świętości i ku prostemu życiu, abyście w małych rzeczach mogli odkryć Boga Stworzyciela, zakochać się w Nim i aby wasze życie stało się dziękczynieniem dla Najwyższego za wszystko, co On wam daje. Drogie dzieci, niechaj wasze życie stanie się miłosnym darem dla innych, a Bóg was pobłogosławi. A wy, dawajcie z miłości ku Bogu bezinteresowne świadectwo. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi u mojego Syna.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie dane Ivance 25 czerwca 2016
Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minuty. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała, że Matka Boża przekazała następujące orędzie:
„Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża była radosna i wszystkich błogosławiła macierzyńskim błogosławieństwem.

Orędzie dane Ivanowi 24 czerwca 2016
Drogie dzieci, przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Z miłości pragnę prowadzić was do mojego Syna: On jest Miłością. Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, i oręduję u mojego Syna. Dlatego wytrwajcie, drogie dzieci, na modlitwie. Szczególnie módlcie się o pokój. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 czerwca 2016 (35 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziękujcie Bogu wraz ze Mną za Moją obecność pośród was. Módlcie się, drogie dzieci, i żyjcie przykazaniami Bożymi, aby się wam dobrze powodziło na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę udzielić wam Mojego matczynego błogosławieństwa pokoju i Mojej miłości. Oręduję za wami u Mojego Syna i wzywam was do wytrwałości w modlitwie, abym mogła wraz z wami realizować Moje plany. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 maja 2016
Drogie dzieci, moja obecność jest darem Boga dla was wszystkich i zachętą do nawrócenia. Szatan jest silny i pragnie w wasze serca i w wasze myśli wprowadzić nieład i niepokój. Dlatego więc, drogie dzieci, módlcie się, aby Duch Święty wprowadził was na prawdziwą drogę radości i pokoju. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 kwietnia 2016:
Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi, kiedy patrzę na was żyjących w grzechu i przyzwyczajonych do grzechu. Wzywam was, powróćcie do Boga i do modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie balsamem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Drogie dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, aby czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2016: Drogie dzieci, dziś przynoszę wam moją miłość. Bóg pozwolił mi, abym was umiłowała i wezwała do nawrócenia przez miłość. Drogie dzieci, jesteście ubodzy w miłości. Wy jeszcze nie pojęliście, że z miłości mój Syn Jezus oddał swe życie, aby was ocalić i aby wam dać życie wieczne. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się módlcie się, abyście dzięki modlitwie zrozumieli Bożą miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 stycznia 2016
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który zbliża was do Boga. Dlatego, drogie dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i do Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: niechaj na ziemi będzie tak jak w Niebie. Drogie dzieci, posiadacie wolność, aby się zdecydować w sposób wolny na Boga lub przeciw Niemu. Widzicie, dokąd szatan chce was pociągnąć: do grzechu i do zniewolenia. Dlatego, dzieci, wróćcie do mojego serca, abym mogła was poprowadzić do mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2015

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 grudnia 2015
Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam mojego Syna Jezusa i obejmując Go daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2015 dla parafii w Medziugorju i dla świata:
Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego kochane dzieci, módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Kochane dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2015:

Drogie dzieci, dziś znowu modlę się za was wszystkich, zwłaszcza za tych, którzy stali się zatwardziali sercem wobec mojego wezwania. Żyjecie w czasie łaski i nie jesteście świadomi darów, jakich Bóg udziela wam poprzez moją obecność. Drogie dzieci, zdecydujcie się jeszcze dziś na świętość, bierzcie przykład ze świętych tego czasu, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Rozradujcie się Miłością, drogie dzieci, bo w oczach Boga jesteście niepowtarzalni i nie do zastąpienia, wy bowiem jesteście radością Boga w tym świecie. Bądźcie świadkami pokoju, modlitwy i miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 września 2015:

Drogie dzieci, dziś znowu proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą. Modlitwa i wiara napełnią wasze serca miłością i radością i staniecie się znakiem dla tych, którzy są z dala od Boga. Drogie dzieci, zachęcajcie się wzajemnie do modlitwy sercem, aby modlitwa mogła napełnić wasze życie. I będziecie, drogie dzieci, każdego dnia przede wszystkim świadkami służenia: Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 sierpnia 2015:
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was skrzydłami, aby spotkać Boga. Świat znajduje się w chwili próby, gdyż zapomniał o Bogu i opuścił Go. To dlatego, drogie dzieci, bądźcie tymi, którzy ponad wszystko szukają i kochają Boga. Ja jestem z wami i prowadzę was do Mojego Syna, jednak wy, wy powinniście wypowiedzieć wasze TAK, w wolności dzieci Bożych. Oręduję za wami i kocham was, drogie dzieci, miłością nieskończoną. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 lipca 2015:
Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, drogie dzieci, dlatego zbliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Drogie dzieci, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia, dlatego porzućcie zło i wybierzcie dobro. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 czerwca 2015 (34 rocznica objawień)
«Drogie dzieci, dziś znowu Najwyższy daje mi tę łaskę, że mogę wam okazać miłość i wezwać do nawrócenia. Drogie dzieci, niech Bóg stanie się waszą przyszłością, a nie - wojna i niepokój. To nie smutek, lecz radość i pokój powinny królować w sercu każdego człowieka, a bez Boga nigdy nie zaznacie pokoju. Oto dlaczego, drogie dzieci, powróćcie do Boga i do modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radości. Ja jestem z wami i kocham was miłością niezmierzoną. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.»

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 maja 2015:

Drogie dzieci, dziś znowu jestem z wami. Z radością zachęcam wszystkich do modlitwy i do wiary w potęgę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, drogie dzieci, aby Bóg napełnił je swoją miłością i abyście stali się radością dla innych. Wasze świadectwo będzie potężne, a wszystko, co czynicie będzie utkane z Bożej czułości. Ja jestem z wami, modlę się za was, za wasze nawrócenie, abyście postawili Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 kwietnia 2015:
Drogie dzieci, jestem z wami znowu dzisiaj, aby was prowadzić ku zbawieniu. Wasza dusza jest niespokojna, gdyż duch jest słaby i zmęczony wszystkimi rzeczami tego świata. Wy, małe dzieci, proście Ducha Świętego, aby was przemienił i was napełnił swą siłą i ufnością, abyście się stali wytrwali w tej walce ze złem. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata  z 25 marca 2015:

Drogie dzieci, dziś znowu Najwyższy pozwala mi być z wami i prowadzić was drogą nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche na moje wezwanie. Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie z pokusami i wszystkimi złymi planami, jakie diabeł ofiarowuje wam poprzez modernizm. Bądźcie silni modlitwą i z krzyżem w dłoni módlcie się, aby zło nie posługiwało się wami i aby nie odnosiło w was zwycięstwa. Ja jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie dane Mirjanie przez Matkę Bożą w Medziugorju 2 marca 2015
Drogie dzieci! Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna. Żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu. Wiecie, że macie Matkę, która was miłuje i która przybyła, by przynieść miłość. Spoglądam na was w Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia, i przynoszę je swojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ mój Syn słucha swojej Matki.
On miłuje, odkąd się narodził, a ja pragnę, by tę miłość poznały wszystkie moje dzieci. By wrócili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili Go; i by poznali Go wszyscy, którzy Go nigdy nie znali. Dlatego jesteście tutaj wy, apostołowie moi, i Ja jako Matka z wami. Módlcie się o siłę wiary, ponieważ z silnej wiary przychodzi miłość i miłosierdzie. Przez miłość i miłosierdzie pomożecie tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że wybierają ciemność zamiast światłości.
Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz. Dziękuję wam.

 

25 lutego 2015

Drogie dzieci, w tym czasie łaski zachęcam was wszystkich: módlcie się więcej, a mówcie mniej. Na modlitwie szukajcie woli Boga i żyjcie nią, według przykazań, do których wzywa was Bóg. Ja jestem z wami i modlę się z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

25 stycznia 2015
Drogie dzieci, dziś na nowo wzywam was: przeżywajcie wasze wezwanie na modlitwie. Dziś jak jeszcze nigdy dotąd szatan pragnie zadusić człowieka i jego duszę przez swoje tchnienie zarażające nienawiścią i zamętem. W wielu sercach nie ma radości, ponieważ nie ma w nich ani Boga, ani modlitwy. Nienawiść i wojna wzrastają z każdym dniem. Wzywam was, drogie dzieci: rozpocznijcie na nowo, z entuzjazmem, marsz świętości i miłości, bo to w tym celu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy potrafią i chcą kochać tylko miłością ludzką, a nie tą bezgraniczną miłością, do jakiej wzywa was Bóg. Drogie dzieci, niech w waszych sercach będzie zawsze nadzieja na lepsze jutro. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2014

25 grudnia 2014

Drogie dzieci, dziś znowu, w moich ramionach, przynoszę wam mojego Syna Jezusa i proszę Go o pokój dla was i pokój między wami. Módlcie się i adorujcie mojego Syna, aby w wasze serca wszedł jego pokój i jego radość. Modlę się za was, abyście byli zawsze otwarci na modlitwę.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 listopada 2014
Drogie dzieci, dziś w sposób szczególny, zapraszam was do modlitwy. Módlcie się, drogie dzieci, abyście mogły zrozumieć, kim jesteście i dokąd powinnyście podążać. Bądźcie posłańcami Dobrej Nowiny i ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla wszystkich, którzy są miłości pozbawieni. Drogie dzieci, będziecie wszystkim i dokonacie wszystkiego, jedynie gdy będziecie się modlić i otwierać na wolę Boga, który pragnie was doprowadzić do życia wiecznego. Ja jestem z wami i oręduję za wami każdego dnia u Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 października 2014
Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już w świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia. Dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami i oręduję za każdym z was u mojego Syna, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 września 2014

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 sierpnia 2014

Drogie dzieci, módlcie się w Moich intencjach, gdyż szatan pragnie zniszczyć Moje plany w tym miejscu i skraść wam pokój. Oto dlaczego, moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł poprzez każdego z was działać. Niechaj wasze serca otworzą się na wolę Boga. Kocham was i błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

Orędzie z 25 lipca 2014

Drogie dzieci, nie jesteście świadomi, jakie łaski przeżywacie w tym czasie, kiedy Najwyższy daje wam znaki, abyście się otwarli i nawrócili. Powróćcie do Boga i do modlitwy i niech w waszych sercach, w waszych rodzinach i w waszych wspólnotach zacznie królować modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i pobudzał do otwierania się z każdym dniem bardziej na wolę Boga i na Jego plan wobec każdego z was. Ja jestem z wami i wraz ze Świętymi i Aniołami oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 czerwca 2014 (33 rocznica objawień)
Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym was prowadziła w modlitwie w kierunku drogi pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 maja 2014
Drogie dzieci, módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem. Zwróćcie więc wasze myśli i wasze serca do Boga i do życia wiecznego. Ufajcie jego miłości. W Bożym Duchu, drogie dzieci, wszyscy jesteście zaproszeni, aby być świadkami. Jesteście cenni i ja zapraszam was, drogie dzieci, do świętości, do życia wiecznego. Oto dlaczego powinniście być świadomi, że to życie przemija. Kocham was i zachęcam do nowego życia nawrócenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 marca 2014:

Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, idźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża zacznie spłynie na świat dzięki wam, pokój zacznie panować w waszych sercach i błogosławieństwo Boże wypełni was. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi u mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 lutego 2014:
Drogie dzieci, widzicie, słyszycie, czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga, gdyż daleko im do modlitwy i nie ma w nich pokoju. Wy, małe dzieci, módlcie się, żyjcie przykazaniami Boga. Wy bądźcie modlitwą, wy, którzy od początku odpowiedzieliście TAK na moje wezwanie. Dawajcie świadectwo o Bogu i o mojej obecności i nie zapominajcie, drogie dzieci, o tym, że Ja jestem z wami i kocham was. Każdego dnia przedstawiam was wszystkich mojemu Synowi Jezusowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 stycznia 2014
Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż promieniowanie waszej modlitwy obejmie swoim wpływem tych, z którymi się spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte w widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju wniknęły do waszych serc. Modlę się z wami i za was, drogie dzieci, abyście z każdym dniem otwierali się coraz bardziej na wolę Bożą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z roku 2013

 

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 grudnia 2013:
«Drogie dzieci, daję wam Króla Pokoju, aby On udzielił wam swego Pokoju. Wy, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Owoc modlitwy ukaże się na twarzy ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i na Jego Królestwo. Ja, wraz z moim Synem Jezusem, błogosławię was błogosławieństwem pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.»

Doroczne objawienie Matki Bożej i orędzie przekazane przez Jakova Colo w Medziugorju 25 grudnia 2013:
Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:07 i trwało 8 min. 
Jakov przekazał Jej słowa:
„Kochane dzieci, Jezus dziś w szczególny sposób pragnie zamieszkać w każdym sercu i dzielić z wami każdą radość i ból. Dlatego, kochane dzieci, w szczególny sposób spójrzcie w wasze serca i zadajcie sobie pytanie, czy pokój i radość z narodzin Jezusa naprawdę opanowała wasze serca. Kochane dzieci, nie żyjcie w ciemności, dążcie do światła i do Bożego zbawienia. Kochane dzieci, zdecydujcie się na Jezusa i podarujcie mu swoje życie i serce, bo tylko tak Najwyższy będzie mógł działać w was i poprzez was”.
 

 
Orędzie z 25 października 2013

Drogie dzieci, dziś zapraszam was do otwarcia się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Oto dlaczego, drogie dzieci, w prostocie serca, proście Najwyższego aby wam dał siłę bycia dziećmi Boga i aby szatan nie poruszał wami tak, jak wiatr porusza gałęziami. Zdecydujcie się na nowo na Boga, drogie dzieci i szukajcie jedynie jego woli.. A wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

z 25 maja 2013

Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do tego, abyście byli silni i zdecydowani w wierze i modlitwie, aż wasze modlitwy będą tak mocne, że otworzą serce Jezusa, mojego umiłowanego Syna. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się bez przerwy aż wasze serce otworzy się na miłość Boga. Ja jestem z wami, oręduję za wami wszystkimi i modlę się o wasze nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

z 25 kwietnia 2013

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie i kontynuujcie modlitwę aż wasze serce otworzy się na wiarę jak kwiat, który otwiera się na ciepłe promienie słońca. Ten czas to czas łaski, jakiej Bóg wam udziela poprzez moją obecność, jednak wy jesteście daleko od mojego serca. To dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i do modlitwy rodzinnej. Niechaj Pismo Święte będzie zawsze dla was bodźcem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

 

z 25 marca 2013

Drogie dzieci, w tym czasie łaski zapraszam was, abyście wzięli w wasze ręce krzyż mojego umiłowanego Syna Jezusa i rozmyślali nad Jego męką i Jego śmiercią. Niechaj wasze cierpienia będą zespolone z Jego cierpieniami, a miłość zwycięży. On bowiem, który jest samą miłością oddał Siebie z miłości, aby ocalić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż miłość i pokój zaczną królować w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

z 25 lutego 2013

Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do modlitwy. Grzech pociąga was ku rzeczom ziemskim, a ja przyszłam, aby was prowadzić do świętości i do spraw Boga; wy zaś walczycie i zużywacie waszą energię w walce pomiędzy dobrem a złem, jakie są w was. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się aż modlitwa stanie się dla was radością; a wasze życie stanie się prostym marszem ku Bogu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

 

2013

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 stycznia 2013:
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was tak silna jak żywy kamień, aż staniecie się świadkami poprzez wasze życie. Dawajcie świadectwo przez piękno waszej wiary. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

2012

COROCZNE OBJAWIENIE JAKOVA 25 GRUDNIA 2012
Objawienie zaczęło się o 14.15 i trwało 10 min.
Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Moje dzieci, niezmiernie was kocham i dziś w dniu narodzin mojego Syna w szczególny sposób pragnę każdego z was przyjąć do swego serca i wasze życie darować memu Synowi. Dzieci moje, Jezus was kocha i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie "nie" grzechowi, a wasze serca oddajcie memu Synowi, bo jedynie tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą ku zbawieniu.

z 25 grudnia 2012
Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: "Jestem waszym pokojem, żyjcie według moich przykazań." Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża.

z 25 listopada 2012:
Drogie dzieci!  W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Jestem z wami i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawrócenia i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas i On się wam daruje i tak w woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

z 25 października 2012
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest przebiegły i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

z 25 września 2012
Drogie dzieci! Kiedy patrzycie na bogactwo barw w przyrodzie, które daje wam Najwyższy, otwórzcie serce i z wdzięcznością módlcie się o wszelkie posiadane dobro i powiedzcie: jestem tu stworzony do wieczności i pragnijcie spraw niebieskich, bowiem Bóg was kocha niezmierną miłością. Dlatego dał wam również mnie, abym wam powiedziała: drogie dzieci, jedynie w Bogu jest wasz pokój i nadzieja. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

z 25 sierpnia 2012:
Drogie dzieci, dziś ponownie - z nadzieją w sercu - modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za tych wszystkich spośród was, którzy sercem żyją moimi orędziami. Dziękujcie miłości Boga za to, że mogę kochać każdego z was i prowadzić was moim Niepokalanym Sercem także do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

z 25 lipca 2012:
Drogie dzieci, dziś wzywam was do dobra. Bądźcie posłańcami pokoju i dobra w tym świecie. Módlcie się, aby Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i w waszym życiu zawsze królowały nadzieja i duma, że jesteście dziećmi Boga. Nieście jego nadzieję temu światu, który nie posiada radości w sercu i nie ma przyszłości, bo jego serce nie jest otwarte na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.»
 

z 25 czerwca 2012 (rocznica objawień)
Drogie dzieci, Z wielką nadzieją w sercu dziś na nowo zapraszam was do modlitwy. Gdy się modlicie, drogie dzieci, wtedy jesteście ze mną, szukacie woli mojego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą. Niech ona stanie się dla was w każdej chwili smakiem i radością waszej duszy. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

z 25 maja 2012:
Drogie dzieci, dzisiaj znowu wzywam was do nawrócenia oraz do świętości. Bóg pragnie udzielić wam radości i pokoju poprzez modlitwę, jednak wy, drogie dzieci, jesteście jeszcze daleko: przywiązane do ziemi i do spraw ziemskich. Oto dlaczego zapraszam was na nowo: otwórzcie wasze serca na Boga, zwróćcie wasze spojrzenia na Boga i na sprawy Boże, a radość i pokój zaczną królować w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

z 25 kwietnia 2012:
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do modlitwy. Niech wasze serce, drogie dzieci, otworzy się na Boga tak, jak kwiat na ciepło słońca. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
 

z 25 marca 2012:
Drogie dzieci, dziś znowu z radością pragnę wam udzielić mojego matczynego błogosławieństwa i zachęcić was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, abyście każdego dnia wzrastali w świętości. Pracujcie więcej nad waszym nawróceniem, bo jesteście daleko, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
 

z 25 lutego 2012:
Drogie dzieci, w tym czasie, zapraszam was w szczególny sposób: módlcie się sercem. Drogie dzieci, mówicie wiele, lecz mało się modlicie. Czytajcie, rozmyślajcie nad Pismem Świętym i niechaj słowa w nim zapisane, staną się dla was życiem. Dodaję wam otuchy i kocham was, abyście w Bogu odnaleźli wasz pokój i radość życia. Jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

z 25 stycznia 2012:
Drogie dzieci, z radością dziś na nowo zachęcam was do otwarcia waszych serc i do słuchania Mojego wezwania. Na nowo pragnę zbliżyć was do Mojego Niepokalanego Serca, w którym znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, aż stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Najwyższy da wam obfitość łaski, a wy staniecie się Moimi rękoma wyciągniętymi do niespokojnego świata, który tęskni za pokojem. Dawajcie świadectwo o wierze, drogie dzieci, przez wasze życie, i módlcie się, aby wiara wzrastała dzień po dniu w waszych sercach. Ja jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 
 

2011

25 listopada 2011:
«Drogie dzieci, dziś pragnę dać wam nadzieję i radość. Wszystko, co jest wokół was, drogie dzieci, kieruje was ku rzeczom ziemskim, Ja jednak pragnę was prowadzić ku czasowi łaski, abyście w tym czasie zbliżyli się bardzo do mojego Syna, aby On mógł was poprowadzić ku Swojej miłości i ku życiu wiecznemu, którego pragnie każde serce. Wy, małe dzieci, módlcie się, aby ten czas był dla was czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.»

25 września 2011:

Drogie dzieci! Wzywam was, aby ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Boga i doświadczyliście Jego darów dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i zachętą dla innych do wiary. Jestem z wami i nieustannie oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara była zawsze żywa i radosna i przepełniona Bożą miłością.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 sierpnia 2011:

Drogie dzieci, dziś zachęcam was do modlitwy i postu w Moich intencjach, gdyż szatan pragnie zniszczyć Mój plan. Rozpoczęłam tu z tą parafią i zapraszam cały świat. Wielu Mi odpowiedziało, lecz jest także ogromna liczba tych, którzy nie chcą ani słuchać, ani przyjąć Mojego wezwania. Oto dlaczego wy, którzyście wypowiedzieli wasze "tak", bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 lipca 2011:

Drogie dzieci, niechaj dla was ten czas będzie czasem modlitwy i milczenia. Niech odpocznie wasze ciało i wasz duch, niechaj będą w miłości Boga. Pozwólcie, drogie dzieci, abym was prowadziła, otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, aby całe dobro, jakie jest w was, rozkwitło i przyniosło owoc stokrotny. Rozpoczynajcie i kończcie wasz dzień modlitwą serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

25 czerwca 2011
Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Dzieci, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 maja 2011
Drogie dzieci, dziś moja modlitwa jest za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mojego serca, lecz bez nadziei i bez modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Porzućcie grzech i zdecydujcie się, drogie dzieci, na świętość! Jedynie w ten sposób mogę wam pomóc, wysłuchać waszych modlitw i orędować za wami u Najwyższego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 kwietnia 2011:
Drogie dzieci, tak jak natura daje najpiękniejsze kolory w roku, także Ja zachęcam was do dawania świadectwa waszym życiem i pomagania innym w zbliżaniu się do Mojego Niepokalanego Serca, aby płomień miłości do Najwyższego zakiełkował w ich sercu. Ja jestem z wami i proszę was bez ustanku, aby wasze życie stało się odbiciem raju tu na ziemi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 marca 2011:

Drogie dzieci, w sposób szczególny pragnę dziś zachęcić was do nawrócenia. Niechaj od dziś nowe życie rozpocznie się w waszych sercach. Pragnę ujrzeć wasze "tak" i niechaj wasze życie stanie się radosnym przeżywaniem woli Boga w każdej chwili waszego życia. Dziś błogosławię was w sposób szczególny Moim matczynym błogosławieństwem pokoju, miłości, jedności z Moim Sercem i Sercem Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 lutego 2011:

Drogie dzieci! Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pączki, które wydadzą przepiękne kwiaty i owoce. Drogie dzieci, pragnę, abyście i wy pracowali nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i proszę mojego Syna Jezusa o wasze nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 stycznia 2011:

Drogie dzieci, dziś znowu jestem z wami i patrzę na was i błogosławię was i nie tracę nadziei, że ten świat się zmieni na dobre i że pokój zakróluje w sercach ludzi. Radość zapanuje na świecie, gdyż otwarliście się na moje wezwanie i na miłość Boga. Duch Święty przemienia wielu z tych, którzy powiedzieli: "tak". Oto dlaczego pragnę wam powiedzieć: dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 


2010

 

Dane Jakowowi 25.12.2010

Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 7 min.
Jakov powiedział: „Matka Boża mówiła mi o tajemnicach i na końcu powiedziała: módlcie się, módlcie się, módlcie się.”


25 grudnia 2010:

Drogie dzieci, dziś ja i mój Syn Jezus pragniemy dać wam obfitość radości i pokoju, aby każdy z was stał się radosnym posłańcem i świadkiem pokoju i radości w miejscach, w których żyjecie. Drogie dzieci, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem! Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 listopada 2010:

Drogie dzieci, patrzę na was i widzę w waszych sercach śmierć bez nadziei, niepokój i głód. Nie ma modlitwy, nie ma ufności złożonej w Bogu. Oto dlaczego Wszechmogący pozwala mi przynieść wam nadzieję i radość. Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na miłosierdzie Boga, a On da wam wszystko, czego potrzebujecie, On napełni wasze serca pokojem, gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.."  

 

25 października 2010:

Drogie dzieci, niechaj ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Moja zachęta, drogie dzieci, pragnie być dla was wezwaniem do tego, abyście się zdecydowali podążać drogą nawrócenia. Zatem módlcie się i szukajcie pośrednictwa wszystkich świętych. Niech oni stanowią przykład dla was, zachętę i radość związaną z życiem wiecznym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.  

 

25 września 2010:
Drogie dzieci, dziś jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju i zachęcam was do życia jeszcze bardziej waszym życiem wiary, gdyż jesteście jeszcze słabi i brak wam pokory. Zachęcam was, drogie dzieci, do mówienia mniej i pracowania więcej nad waszym osobistym nawróceniem, aby wasze świadectwo było owocne. I niechaj wasze życie będzie nieustanną modlitwą! Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 sierpnia 2010:
Drogie dzieci, dziś ponownie z wielką radością, pragnę was na nowo zachęcić: módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, w którym będziecie się modlić z radością i w skupieniu. Kocham was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 lipca 2010:

Drogie dzieci, zachęcam was na nowo do podążania za Mną z radością. Pragnę was wszystkich zaprowadzić do Mojego Syna, waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi tego, że bez Niego nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości, ani życia wiecznego. 

Oto dlaczego, drogie dzieci, wykorzystujcie ten czas modlitwy radosnej i zawierzenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 czerwca 2010 (29 rocznica objawień):

Drogie dzieci, z radością zachęcam was do radosnego życia Moimi orędziami. Tylko wtedy, drogie dzieci, będziecie bliżsi mojemu Synowi. Ja pragnę prowadzić was wszystkich tylko do Niego. W Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość waszego serca. Błogosławię was wszystkich i kocham was niezrównaną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 maja 2010:

Drogie dzieci! Bóg dał wam łaskę, abyście żyli i  chronili całe dobro jakie jest w was i wokół was i abyście motywowali innych, aby byli lepsi i bardziej święci, ale i szatan nie śpi i poprzez modernizm ukierunkowuje was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, dziatki, w miłości do mego Niepokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i żyjcie według Jego przykazań. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój zapanuje na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 kwietnia 2010

Drogie dzieci, w tym czasie, kiedy w sposób szczególny modlicie się i poszukujecie Mojego wstawiennictwa, zachęcam was do modlitwy, drogie dzieci, abym poprzez wasze modlitwy mogła wam pomóc, aby jak najwięcej serc otwarło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach! Ja jestem z wami i oręduję u Mego Syna za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 marca 2010

Drogie dzieci, dziś znowu pragnę was wszystkich zachęcić do tego, byście byli mocni w modlitwie i w chwilach, kiedy was dotykają doświadczenia. Przeżywajcie w radości i pokorze wasze chrześcijańskie powołanie i dawajcie wszystkim świadectwo. Ja jestem z wami i wszystkich was niosę do mojego Syna Jezusa. On będzie waszą mocą i oparciem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 lutego 2010:
Drogie dzieci, w tym czasie łaski, kiedy przyroda przygotowuje się, aby ukazać najpiękniejsze kolory roku, zachęcam was, drogie dzieci: otwórzcie wasze serca na Boga Stworzyciela, aby On was przemienił i ukształtował na Swój obraz, aby całe dobro, jakie drzemało w waszym sercu przebudziło się do nowego życia i zamieniło w gorliwe

pragnienie wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 stycznia 2010:

Drogie dzieci, niechaj ten czas stanie się dla was czasem osobistej modlitwy, aby ziarno wiary wzrastało w waszych sercach i aby wyrosło w radosne dawanie świadectwa wobec innych. Ja jestem z wami i pragnę was wszystkich pobudzić do wzrastania i do radowania się w Panu, który was stworzył. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 


2009

 

Dane Jakowowi Colo 25.12.2009

Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:35 i trwało 12 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Przez cały ten czas, w którym Bóg w szczególny sposób pozwala mi, abym była z wami, pragnę was prowadzić drogą prowadzącą do Jezusa i do waszego zbawienia. Dziatki moje, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie i dlatego w tym dniu łaski z Dzieciątkiem Jezus na ręku wzywam was: pozwólcie Jezusowi, aby narodził się w waszych sercach. Jedynie z Jezusem w sercu możecie ruszyć drogą zbawienia i życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

25 grudnia 2009:

Drogie dzieci, w tym dniu radości prowadzę was wszystkich przed Mojego Syna, Króla Pokoju, aby On udzielił wam Swego pokoju i błogosławieństwa. Drogie dzieci, dzielcie z miłością ten pokój i to błogosławieństwo z innymi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 listopada 2009

Drogie dzieci w tym czasie łaski zachęcam was wszystkich do odnowienia modlitwy w waszych rodzinach. Przygotowujcie się z radością na przyjście Jezusa. Drogie dzieci, niech wasze serca będą czyste i miłe, aby miłość i żar zaczęły spływać poprzez was do każdego serca, które jest z dala od Jego Miłości. Drogie dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi ramionami, ramionami miłości dla wszystkich tych, którzy się zagubili, którzy nie mają już ani wiary, ani nadziei. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

 

25 października 2009:

Drogie dzieci, dziś znowu przynoszę wam moje błogosławieństwo i wszystkich was błogosławię. Zachęcam was do wzrastania na tej drodze, jaką Bóg poprzez mnie rozpoczął dla waszego zbawienia. Módlcie się, pośćcie i radośnie dawajcie świadectwo o waszej wierze, drogie dzieci i niech wasze serca wypełnia zawsze modlitwa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 września 2009:

Drogie dzieci, pracujcie z radością i wytrwale nad waszym nawróceniem. Ofiarujcie wasze radości i wasze smutki mojemu Niepokalanemu Sercu, abym was mogła poprowadzić do Mojego umiłowanego Syna, abyście w Jego Sercu  znaleźli radość. Ja jestem z wami, aby was pouczać i poprowadzić ku wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 sierpnia 2009:
Drogie dzieci, dziś zapraszam was na nowo do nawrócenia. Drogie dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie promieniujecie świętością na innych. Właśnie dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad waszym osobistym nawróceniem, aby być znakiem miłości Boga dla innych. Ja jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, za którą powinno tęsknić każde serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

25 lipca 2009:
Drogie dzieci, niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance – 25 czerwca 2009
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.
Ivanka przekazała: Matka Boża została ze mną przez 10 minut, mówiła o dziesiątej tajemnicy. Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, wzywam was, byście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój.”
 

25 czerwca 2009 (rocznica objawień):

Drogie dzieci, cieszcie się wraz ze Mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar Mojej obecności pośród was. Módlcie się, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i abyście przez wasze życie dawali świadectwo, drogie dzieci, aby każde stworzenie odczuło miłość Boga. Bądźcie Moimi rękoma wyciągniętymi do każdego stworzenia, aby się ono zbliżyło do miłości Bożej. Udzielam wam Mojego matczynego błogosławieństwa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

25 maja 2009
Drogie dzieci, w tym czasie wszystkich was wzywam do modlitwy o przyjście Ducha Świętego na każde stworzenie ochrzczone, aby Duch Święty odnowił was i wprowadził na drogę dawania świadectwa o waszej wierze, was i wszystkich, którzy są oddaleni od Boga i od Jego Miłości. Ja jestem z wami i oręduję za wami przed Najwyższym. Dziękuję, ze odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 kwietnia 2009
Drogie dzieci, dziś wzywam was wszystkich do modlitwy o pokój i do dawania świadectwa o nim w waszych rodzinach, aby pokój stał się największym bogactwem na tej ziemi - pozbawionej pokoju. Ja jestem waszą Królową Pokoju i waszą matką. Pragnę was wprowadzić na drogę pokoju, który przychodzi jedynie od Boga. Oto dlaczego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 marca 2009
Drogie dzieci, w tym wiosennym czasie, kiedy wszystko się budzi z zimowego snu, wy także przebudźcie wasze dusze przez modlitwę, aby się otwarły na przyjęcie światła Jezusa zmartwychwstałego. Niech On was przybliży do Swego Serca, drogie dzieci, abyście się otwarły na życie wieczne. Modlę się za was i oręduję przed Najwyższym za wasze szczere nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie się Matki Bożej Mirjanie Dragicevićc-Soldo - 18 marca 2009
Kilka tysięcy osób zgromadziło się na modlitwie różańcowej przy Błękitnym Krzyżu. Objawienie rozpoczęło się o 13:52 i trwało do 13:58.
Drogie dzieci, dziś wzywam was do szczerego i długiego przyjrzenia się waszym sercom. Co w nich zobaczycie? Czy jest w nich mój Syn i pragnienie postępowania za Mną ku Niemu? Moje dzieci, niechaj ten czas wyrzeczeń będzie czasem, w którym zapytacie siebie: czego Bóg ode mnie osobiście oczekuje? Co powinienem robić? Módlcie się, pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o waszych pasterzach. Módlcie się, aby się nie zagubili, aby pozostali w moim Synu jako dobrzy pasterze jego owiec.
Najświętsza Panna spojrzała na wszystkie zgromadzone osoby i mówiła dalej:

Jeszcze raz mówię wam: gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście ze szczęścia. Dziękuję."

25 lutego 2009:
Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie wyznajcie wasze grzechy, aby łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was zmieniła. Dzieci, nawracajcie się, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25 stycznia 2009:
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy. Niechaj modlitwa stanie się dla was ziarnem, które włożycie do Mojego Serca i które Ja przekażę od was mojemu Synowi Jezusowi dla zbawienia waszych dusz. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was zakochał się w życiu wiecznym, które jest waszą przyszłością i aby wszystkie sprawy ziemskie były dla was pomocą w waszym zbliżeniu się do Boga, Stwórcy. Jestem z wami od tak dawna, ponieważ jesteście na złej drodze. Jedynie z moją pomocą, drogie dzieci, otworzycie oczy. Liczni są ci, którzy żyjąc moimi przesłaniami, pojmują, że się znajdują na drodze świętości ku wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 41-706 Ruda Śląska 6 Halemba, ul. 1-go Maja 18 zaprasza na PIELGRZYMKI do Medziugorja

POSIADA KONCESJĘ I WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

W ramach kosztów: obowiązkowa wiza, przejazd autobusem, ubezpieczenie, opłata sześciu noclegów w Medziugorju, 5 gorących posiłków (oprócz pierwszego dnia).

Zgłoszenia i informacje: tel./fax: (032) 2422390 (od 11.00 do 15.00) lub 2426833; (od 17.00 do 22.00), tel. (032) 2424390, tel. kom. 0601-471527 lub 0501-340285.

ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ PODSTAWIENIA AUTOBUSU W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI W POLSCE

DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP PIELGRZYMKOWYCH Z PARAFII, GRUP MODLITEWNYCH, SZKÓŁ I INNYCH.

http://www.halina.com.pl

Powrót do wykazu niektórych artykułów o Medziugorju.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]