PISMA KS. GOBBIEGO
"Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej"


KILKA SŁÓW O KAPŁAŃSKIM RUCHU MARYJNYM I JEGO ZAŁOŻYCIELU:

     Ks. Gobbi pod wpływem swych doświadczeń założył ogólnoświatowy Ruch, który przyjął nazwę Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, choć oprócz 65 tys. kapłanów ze wszystkich kontynentów, należy do niego także kilka milionów ludzi świeckich. Wewnętrzne pouczenia otrzymuje on od dnia, w którym odwiedził Fatimę, modląc się za kapłanów wrogo nastawionych do Kościoła i pragnących przystąpić do stowarzyszeń masońskich. Maryja poradziła mu stworzenie Ruchu, który ocaliłby jak największą liczbę ludzi. Podstawowe założenia Ruchu, przedstawione w książce "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" to:

     W zapisie mistycznych pouczeń ks. Gobbiego znajduje się m. in. unikatowy komentarz do Apokalipsy, której poszczególne symbole wyjaśnione są ze szczególną przejrzystością oraz głęboko osadzona w Piśmie Świętym realizujących się obecnie znaków czasu zapowiedzianych bezpośrednio przed przyjściem na ziemię Chrystusa w chwale dla ustanowienia jego królestwa miłości.
Co roku, w grudniu ks. Gobbi spotyka się z Ojcem Świętym.


 

Na naszej stronie można przeczytać jeszcze następujące opracowania Orędzi "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" (z archiwum pisma "Vox Domini"):

Inne informacje:     [powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]